IT-/Stadsbyggnads-/Teknisk förvaltnings HR-dagar 2020

HR MED FOKUS PÅ IT-/STADS-/SAMHÄLLSBYGGNADS-/ TEKNISK FÖRVALTNINGS UTMANINGAR.

UTBILDNINGSKONFERENS 10-11 MARS 2020, STOCKHOLM.

  • Robotar och digitalisering – hur detta gör oss till en attraktiv arbetsgivare!
  • Att behålla IT-medarbetare, ingenjörer, arkitekter – våra konkurrensmedel och vårt sätt att resonera!
  • EMPLOYER BRANDING 2020 – kunskap, inspiration och konkreta verktyg!
  • Forskning: AGILT ARBETSSÄTT kan attrahera fler – så påverkar det agila arbetssättet individen!
  • Agilt arbete för ökad flexibilitet, effektivitet och mer motiverade medarbetare!
  • DIGITALISERING FÖR HR – HR:s roll i digitaliseringsarbetet, kompetensbehov, digitaliserad HR.
  • Huddinges traineeprogram för arkitekter, samhällsplanerare m.fl. – så ser det ut!
  • Storytelling, arbetsgivarvarumärket och att vara en attraktiv arbetsgivare – kommunikatörens råd & tips.

 

Strategier och satsningar för att attrahera och behålla de hett eftertraktade kompetenserna.

Ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare, IT-medarbetare, projektledare är exempel på yrkesgrupper som är hett eftertraktade inom både privat och offentlig sektor. För många kommuner är det en ordentlig utmaning att attrahera och framför allt behålla dessa personer.

Därför erbjuder vi utbildningskonferensen IT-/Samhällsbyggnads-/Tekniska förvaltningens HR-dagar 2020. En mötesplats för både HR och beslutsfattare/chefer i kommunerna.

Vi samlar kompetensen – forskning, expertis, praktikfall!
Digitaliseringen och robotar kan användas för att attrahera medarbetare. Vad innebär digitaliseringsarbetet för HR? Vilken är HR:s roll i arbetet? Hur kan HR stödja cheferna i förändringsarbetet? Vad innebär en digitalisering av HR-arbetet? Lyssna och lär av expertisen och inspireras av Nacka kommun.

HR-experter inom Employer Branding ger er de praktiska verktygen och inspirationen kring hur ni kan utveckla ert arbetsgivarvarumärke inifrån och ut. Kommunikatören från Borås stad – Årets Employer Branding kommun 2019 – ger er kunskap, tips och råd. Västerås stad och Tekniska förvaltningen delar med sig hur man arbetar med kompetensförsörjning, employer branding och att möta konkurrensen med den privata sektorn.

Inom IT/tech-branschen är det vanligt att arbeta agilt, vad säger den aktuella forskningen om det agila arbetssättet. Hur påverkar det agila arbetssättet och ledarskapet individen? Varför attraheras individen av ett agilt arbetssätt? Huddinge kommun delar med sig av sitt upplägg av traineeprogram för samhällsplanerare, arkitekter m.fl. Detta och mycket mera presenteras och diskuteras under dagarna.

Varmt välkommen till kompetensutvecklingsdagar fyllda av kunskap, inspiration och erfarenheter!

 

IT-/STADS-/SAMHÄLLSBYGGNADS-/ TEKNISK FÖRVALTNINGS HR-DAGAR 2020 – En mötesplats för HR (Human Resources) och beslutsfattare inom förvaltningarna. Kom gärna HR och chefer/beslutsfattare inom IT, Samhällsbyggnads-/Teknisk förvaltning tillsammans – mycket uppskattat!

KONFERENSPROGRAM  

10 mars 2020: Konferensprogram: kl. 12.45 -18.00
11 mars 2020: Konferensprogram: kl. 8.30-16.00

UR PROGRAMMET:

PRAKTIKFALL VÄSTERÅS STAD – EMPLOYER BRANDING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Strategier, nytt tankesätt och ett aktivt arbete i konkurrensen med det privata näringslivet.
Maria Thunberg, HR, Delprocessägare, Kompetensförsörjning, Västerås stad.
Teodor Johansson Massaro, HR-konsult, Teknisk förvaltning, Västerås stad.

FORSKNING
AGILT ARBETE MOTIVERAR MEDARBETARE: Hur Samhällsbyggnadsförvaltningar, IT-avdelningar eller Tekniska kontoret kan arbeta agilt.
Tomas Gustavsson, forskare, universitetsadjunkt, Karlstad universitet.

HR – REKRYTERING & EMPLOYER BRANDING
Employer Branding – att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare!
Anna Dyhre, expert Employer Branding. Mycket uppskattad föreläsare!

KOMMUNENS HR – OMVÄRLD & TRENDER
HR:s roll, organisation, vinnande satsningar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter 2020.
Ingrid Wibom, HR-expert. Ingrid har tidigare varit HR-direktör i Botkyrka kommun och har nominerats till Årets HR-direktör 2019 (av Universum), samt utsett till Årets Employer Branding kommun 2018.

PRAKTIKFALL HUDDINGE KOMMUN
Traineeprogram som ett effektivt rekryteringsverktyg!
Jeanette Magnusson, HR, Rekryterare till traineeprogrammet, Huddinge kommun & Mimmi Schmidt, Traineekoordinator, Miljö- och bygglovsförvaltningen, Huddinge kommun.

PRAKTIKFALL NACKA KOMMUN
Robotar och digitalisering – hur detta gör Nacka kommun till en attraktiv arbetsgivare!
Brita Rösblad, Teknisk chef, IT-drift, IT-infrastruktur och ITarkitektur, Digitaliseringsenheten, Nacka kommun.
Linda Boström Melander, Enhetschef Personalenheten, Nacka Kommun.

HR & DIGITALISERINGSARBETET
Kommunernas digitaliseringsarbete och digitaliseringen av HR.
Henrik Ladström, Expert HR & digitaliseringen, knowit.

EMPLOYER BRANDING I KOMMUNEN 2020
Konkreta verktyg och modeller: Hur ett helhetsgrepp och ett ramverk för Employer Brandingarbetet ser ut i praktiken, och vägen dit!
Linus Holmgren, Employer Branding-expert, Talent Talk.

PRAKTIKFALL & KOMMUNIKATIONSEXPERT
Employer branding och att kommunicera att man är en attraktiv arbetsgivare – kommunikatörens bästa tips och råd!
Karolina Humleving, kommunikatör, Borås stad.
Årets Employer Branding kommun 2019 (utsedd av Universum).

M.fl. medverkande.

Varmt välkommen till konferensdagar fyllda av kunskap, kompetens och inspiration!