Om oss

ProEducation AB är ett svenskt utbildningsföretag som startades 2015 . Vi erbjuder utbildningskonferenser, kursdagar och nätverksträffar. Vi riktar oss till branscher och verksamheter där kunskap, kompetens och benchmarking är av största värde för människor och verksamheter. Vi rustar dig med kunskap så att du kan utveckla din verksamhet.

Vi på ProEducation AB har mer än 20 års erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar och vi vet hur avgörande kvaliteten är. Viktigast för oss är att du som kund får ut så mycket som är möjligt under konferensens/utbildningens relativt korta tid. Därför utförs exempelvis all utveckling i samråd med experter och den för utbildningen tänkta målgruppen. Vi tror även att ett personligt bemötande och trevliga former för mötet förstärker upplevelsen positivt.

På våra branschdagar möts branschens aktörer, leverantörer ställer ofta ut sina produkter och tjänster och mingelmöjligheterna är stora. Vill du boka mötesrum för kortare möten hjälper vi gärna till.

ProEducation AB erbjuder följande;

  • Öppna konferenser och kursdagar.
  • Företags-/verksamhetsanpassade utbildningsdagar och konferenser.
  • Nätverk inom utvalda branscher och frågor.
  • Mentor- och ledarskapsprogram.
  • Konsult-/Projektledartjänster inom ovanstående kompetensutvecklingsprodukter.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Välkommen!

 

 

Personuppgiftspolicy hos PROEDUCATION SWEDEN AB

GDPR, den nya Dataskyddsförordningen avser att personuppgifter skyddas. Din privata integritet är viktig för Proeducation Sweden AB och vi värnar om våra kunders integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster som till exempel konferenser och kurser behöver vi behandla dina personuppgifter. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa om hur hanteringen sker. Vi tydliggör ansvaret för personuppgifter för att skydda dina rättigheter och din integritet. Vi förtydligar vilka personuppgifter som behandlas för mer transparens enligt GDPR. Vi förklarar hur vi behandlar de personuppgifter du delar med oss för att vi ska kunna leverera högkvalitativa konferenser/kursdagar/tjänster samt ta hänsyn till önskemål samt ge god service. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Personuppgiftsansvarig

Proeducation Sweden AB, organisationsnummer 559033-8520 (Spannvägen 10, 16835 BROMMA, telefon: 08-40910060, e-post: info@proeducation.se) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av din personuppgifter.

Vårt ändamål: Proeducation Sweden AB samlar in nödvändiga personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.

Insamling av uppgifter för att kunna anordna och leverera högkvalitativa konferenser, kurser, tjänster, ta hänsyn till dina/kundens önskemål samt ge god service till dig som kund.

Insamling av uppgifter för att kunna erbjuda för dig/kunden relevanta konferenser, kurser, tjänster – utifrån dina/kundens intressen och behov.

Insamling av uppgifter för att utföra kundnöjdhetsenkäter och utveckla oss, våra konferenser, kurser, och tjänster.

Insamling av uppgifter för att informera dig om kommande kurser, konferenser och tjänster.

Personuppgifterna vi behandlar.

När du anmäler dig till en konferens, kurs, nyhetsbrev, informationsutskick eller annan tjänst där du delar med dig av dina personuppgifter för ytterligare kontakt, tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av namn, befattning/titel, kontaktuppgifter till dig i din yrkesroll, fakturaadress. Ibland delar du med dig information om eventuell specialkost för att vi ska kunna tillgodose dina behov och önskemål.

Hur Proeducation Sweden AB använder uppgifterna.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna anordna kursen, konferensen, tjänsten. Ex. fakturera för deltagandet i kursen, konferensen.

För att kunna kontakta dig med anledning av kursen, konferensen, tjänsten, till exempel angående ändringar av tid, plats, lokal eller liknande, samt för att skicka ut information inför och efter kursen, konferensen, tjänsten.

Kontakta dig angående deltagande i i kundnöjdhetsenkät eller i research av utveckling av nya kurser, konferenser.

Informera dig om nya för dig relevanta kurser, konferenser, tjänster.

Dina uppgifter säljs/överförs inte vidare till tredje part för direktmarknadsföring.

Vid tillfällen då Proeducation Sweden AB använder sig av en aktör utanför den egna verksamheten (tredjepartsaktör) för leverans av tjänster, utveckling, marknadsföring eller samarbeten kring kurs eller konferens har vi upprättat biträdesavtal enligt GDPR för att skydda dina personuppgifter.

 

Rättslig grund.

Proeducation Sweden AB behandlar dina personuppgifter för att uppfylla det avtal som ingås vid anmälan till kurs, konferens, tjänst.

Gällande lagar, krav, avtal, föreskrifter och förordningar såsom ex Bokföringslagen är rättslig grund för att uppgifterna sparas. Även tidslängden för hur länge Proeducation Sweden AB sparar uppgifterna styrs av gällande lagar, krav, avtal, föreskrifter och förordningar såsom ex Bokföringslagen och GDPR samt så länge uppgifterna är aktuella eller nödvändiga för insamlingens ändamål. Ex. raderas känslig information om specialkost senast tre månader efter kursens, konferensens genomförande. Utöver det kan du när som helst återkalla ditt samtycke för bevarandet av dina personuppgifter.

Den personuppgiftshantering som vidtas utöver att uppfylla det avtal som ingåtts vid anmälan – dvs. kontakta dig angående utveckling och kundnöjdhetsenkäter, samt för att informera dig om kommande kurser, konferenser, tjänster, sker med stöd av intresseavvägning där vi tror att du genom att anmäla dig till våra kurser, konferenser har visat ett intresse för våra utbildningar/tjänster, vi tror därför att du även är intresserad av våra kommande kurser, konferenser, tjänster. Vi bedömer därmed att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra våra utbildningar till dig i din yrkesroll. Efter noggrant övervägande har vi funnit att dina intressen eller grundläggande friheter i sammanhanget inte väger tyngre, varför vi kan stödja behandlingen på ovan berättigade intressen.

Du kan välja om du vill ta del av personlig marknadsföring.
Många prenumeranter har tagit del av information om relevanta utbildningar, konferenser och kursdagar från oss under en längre tid.  Utifall du inte önskar få personlig information/marknadsföring från oss kan du själv tacka nej till ytterligare marknadsföring genom att kontakta oss på info@proeducation.se eller genom att följa den länk som återfinns i varje e-postutskick. Vid sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål men reserverar oss för redan påbörjad/beställd marknadsföring.

Personuppgiftspolicyn gäller när du använder Proeducation Swedens webbplats – administrerad av Proeducation Sweden AB. Vi reserverar oss för länkar till andra webbplatser där denna Personuppgiftspolicy inte gäller.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller inaktuella.

Du har rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter. Kontakta info@proeducation.se.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen Proeducation Sweden AB, Box 17061, 16717 BROMMA och måste vara undertecknad av dig personligen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för bevarandet av dina personuppgifter.

Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av Proeducation Sweden AB har du rätt att kontakta Datainspektionen.

KONTAKTUPPGIFTER: Proeducation Sweden AB, telefon. 08-40910060, info@proeducation.se