FÖRSKOLANS HR-DAGAR 2020

HR MED FOKUS PÅ FÖRSKOLANS UTMANINGAR.

UTBILDNINGSKONFERENS 28-29 JANUARI 2020.

Strategier och satsningar för att attrahera och behålla personal i förskolan.

Förskollärare är ett av många kommuners identifierade bristyrken idag! Det blir allt svårare att locka nya till förskolläraryrket och befintlig personal slutar. HR och chefer inom förskolor har stora utmaningar för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Därför erbjuder vi utbildningskonferensen FÖRSKOLANS HR-DAGAR 2020 – en mötesplats för både HR och chefer inom förskola/förskoleförvaltningar.

Vi samlar kompetensen – forskning, expertis, praktikfall!

Vi samlar kompetensen; kommuners HR-medarbetare och beslutsfattare inom förskolan som delar med sig av sina kompetensförsörjningsstrategier, berättar om sina satsningar på karriärmöjligheter i olika steg för att behålla sin personal, på att få ner sjukskrivningstalen genom tydliga rehabprocesser och på arbetsmiljöförbättringar och god hälsa, hur man kan minska administrationen för att minska arbetsbördan för förskolechefer, Employer Branding för att lyckas i rekryteringen, återbrukscentret KreMiMa – kompetensutveckling via nätverk, och mycket mera.

Vi samlar forskare och experter inom Agil HR, Employer Branding med fokus på konkreta verktyg och modeller samt arbetsmiljörätt ur förskolans perspektiv.

Bristande arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal gör att Arbetsmiljöverket beslutat att titta vidare på förskolan. Lyssna till den mycket aktuella forskningen om vad som krävs för att förskolepersonal ska kunna utföra ett bra pedagogiskt arbete och samtidigt må bra!

En mötesplats för HR (Human Resources), förskolechefer och beslutsfattare inom förskolan!

 

INSPIRATION, ERFARENHETER & PRAKTIKFALL

  • HR-trender 2020 och att möta morgondagens medarbetare i förskolan.
  • Kompetensförsörjningsstrategier inom förskolan – lyssna till större och mindre kommuner!
  • Karriärbytarspåret, Professionsspåret och Ledarskapsspåret i förskolan – utvecklingsmöjligheter för att behålla medarbetare.
  • Employer Branding inom förskolan 2020 – konkreta verktyg och modeller!
  • AKTUELL FORSKNING: Vad krävs för att förskolepersonal ska kunna göra ett bra pedagogiskt arbete – och samtidigt må bra?
  • Så har vi minskat administrationen för våra förskolechefer!
  • Vårt lyckade arbetssätt för att skapa god hälsa i förskolan!
  • HR-utmaningar i förskolan – så ligger vi steget före!
  • Introduktionsår och mentorskap – en lyckad process att inspireras av!
  • Vår tydliga rehabprocess – steg för steg.

KONFERENSPROGRAM  

28 januari 2020: Konferensprogram: 12.45 -18.00
29 januari 2020: Konferensprogram: kl. 8.30-16.30

UR PROGRAMMET:

PRAKTIKFALL VÄSTERÅS STAD
Utmaningar i förskolan – så ligger vi steget före!
Sara Hagström, HR-konsult och Karin Bissmarck, HR-konsult, HR-enheten, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad samt Anna Olofsson Carstedt, verksamhetschef förskola, Barn- och utbildningsförvaltningen, Västerås stad.

HR-trender 2020 och att möta morgondagens medarbetare i förskolan.
Frida Mangen, HR-expert, Agil HR.

AKTUELL FORSKNING
Vad krävs för att förskolepersonal ska kunna göra ett bra pedagogiskt arbete – och samtidigt må bra?
Fredrik Sjödin, universitetslektor, Institutionen för Psykologi, Umeå universitet.

EMPLOYER BRANDING
Konkreta verktyg och modeller: Hur ett ramverk för employer branding och talent relations-arbetet ser ut i praktiken, och vägen dit!
Linus Holmgren, Employer Branding-expert, Talent Talk.

PRAKTIKFALL HANINGE KOMMUN
Lyckat arbetssätt för att skapa god hälsa i förskolan och vår satsning ”Tid för utveckling rum för idéer”
– HR och förskolas intensiva samarbete för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Helena Nagy, HR-partner, Utbildningsförvaltningen, Haninge kommun och Jessica Gillerud, rektor för Södra Jordbros förskoleområde, Utbildningsförvaltningen, Haninge kommun.

PRAKTIKFALL MJÖLBY KOMMUN
Så har vi minskat administrationen för våra förskolechefer! 
Malin Odbom, HR-specialist inom kompetensförsörjning, personalavdelningen, Mjölby kommun och Amra Avdispahic, rektor, Mjölby kommun.

JURIDIK – ARBETSMILJÖRÄTT
Förskolans arbetsmiljö 2020 – aktuella domar, praktiska typfall, lagar och regler.
Maria Steinberg, Arbetsmiljörättsjurist, Universitetslektor, Docent i arbetsmiljörätt, Örebro universitet.

PRAKTIKFALL HUDIKSVALLS KOMMUN
Introduktionsår och mentorskap – en lyckad process att inspireras av!
Kristina Brolin, rektor, Hudiksvalls kommun och Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan, Hudiksvalls kommun.

PRAKTIKFALL UPPSALA KOMMUN
Karriärbytarspåret, Professionsspåret och Ledarskapsspåret i förskolan – utvecklingsmöjligheter för att behålla medarbetare i Uppsala kommun.
Marie Fellenius, chef, Utbildningsförvaltningen, Veronica Haraldsson, områdeschef förskola och Åsa Östman Chririnos, områdeschef förskola, Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun.

 

Varmt välkommen till kompetensutvecklingsdagar fyllda av kunskap, inspiration och erfarenheter!

Vi reserverar oss för ändringar i programmet, lokal och tider.