ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2023

HR MED FOKUS PÅ ÄLDREOMSORGENS UTMANINGAR.

UTBILDNINGSKONFERENS 6-7 FEBRUARI 2023, STOCKHOLM.

 • Tjänstedesign ur ett HR-perspektiv – så har vi använt tjänstedesign i vårt arbetsmiljöarbete i äldreomsorgen!
 • Utvecklande medarbetarskap i äldreomsorgen – en metod för att möta oväntade händelseutvecklingar!
 • Äldreboende i fokus för branschspår inom omsorg i Södertälje kommun!
 • FORSKNING: Svåra situationer – moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen.
 • FORSKNING: Ledarskapsperspektiv – att arbetsleda äldreomsorgens mångetniska arbetsgrupper.
 • Språkombud – för att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling, inkludera och stödja och kollegor
  med annat modersmål än svenska!
 • FORSKNING: Attraktiv hemtjänst och hälsofrämjande organisering – aktuella forskningsrön!
 • Lärande organisation – att lyfta fram kreativiteten och rörelsens betydelse.
 • Hållbart ledarskapande för äldreomsorgens chefer – vad innebär det i praktiken?
 • Ny ”tjänstedesigner” på HR – det här ser vi framför oss!
 • FORSKNING: Så utformar du en hemtjänst som är attraktiv för medarbetaren! Utifrån ett forskningsperspektiv.
 • Hur har Helsingborgs äldreomsorg påverkats av pandemin och hur har man gått vidare, starkare ur krisen?

Medarbetarna är nyckeln till en riktigt bra äldreomsorg! Därför erbjuder vi utbildningskonferensen ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2023 som
fokuserar på personalfrågor utifrån äldreomsorgens utmaningar. En mötesplats för både HR, chefer och beslutsfattare i äldreomsorgen.

Vi samlar kompetensen! Kommuner delar med sig av sina satsningar! Lidingö stad rustar sina medarbetare i att möta oväntade händelser
genom sin satsning på ”Utvecklande medarbetarskap” och på att skapa en ”medskapande miljö”. Södertälje kommun och Telge Tillväxt skapar
nya rekryteringsmöjligheter till äldreomsorgen – utrikesfödda kvinnor har gått från arbetslöshet till arbete och studier inom äldreomsorgen.
Andra kommuner presenterar hur de främjar kompetensutveckling, kvalitet, dialoger och samarbete genom språkombud, satsningar på att
sänka höga sjukskrivningstal, tjänstedesign som motiverar medarbetare i arbetsmiljöarbetet på äldreboenden och mycket mera!

Forskare ger dig aktuella forskningsrön, såsom ökad kunskap och förståelse kring hur du utformar en attraktiv hemtjänst och organiserar
en hälsofrämjande hemtjänst samt resultat från studier av att arbetsleda äldreomsorgens mångetniska arbetsgrupper. Forskare belyser även
utmaningarna kring den moraliska stressen inom äldreomsorgen och vikten av moraliskt aktörskap.

En konferens med fokus på HR-/personalfrågor i äldreomsorgen och hur du skapar attraktiva, utvecklande och
motiverande arbetsplatser där personalen trivs, stannar kvar och har förutsättningar att göra sitt bästa för de äldre – en
riktigt bra äldreomsorg!

Varmt välkommen till inspirerande, kompetensutvecklande och lärorika dagar!

 

ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2023 – En mötesplats för HR (Human Resources) och beslutsfattare inom äldreomsorg. Kom gärna HR respektive äldreomsorg tillsammans – mycket uppskattat!

KONFERENSPROGRAM  

6-7 FEBRUARI 2023

6 FEBRUARI 2023: kl. 12.45 -17.10 med efterföljande mingel.
7 FEBRUARI: kl. 8.30-15.00

KUNSKAP, INSPIRATION, ERFARENHETER – 5 PRAKTIKFALL!

Missa inte all värdefull forskning! FORSKNING HR & ÄLDREOMSORG
STOCKHOLMS UNIVERSITET, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA & HÖGSKOLAN I BORÅS, LINNÉUNIVERSITETET & GÖTEBORGS UNIVERSITET. 

UR PROGRAMMET:

FORSKNING: Att arbetsleda äldreomsorgens mångetniska arbetsgrupper – möjligheter och utmaningar
Palle Storm, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet

FORSKNING: Moralisk stress och moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen
Magdalena Elmersjö, Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom,
Södertörns högskola
Sara Hultqvist, socionom och fil. dr. i socialt arbete vid
Linnéuniversitetet.
Katarina Hollertz, socionom och fil. dr. i socialt arbete vid
Göteborgs universitet

Äldreomsorgen idag utifrån ett HR-perspektiv – Helsingborg stads utmaningar och framtid!
Martina Elofsson,  HR-chef, Vård- och omsorgsförvaltningen,
Helsingborgs stad

Tjänstedesign ur ett HR-perspektiv – så har vi använt tjänstedesign i vårt arbetsmiljöarbete!
Kristina Lindroth, HR-specialist, HR-staben
Karlstad kommun

FORSKNING: Attraktiv hemtjänst och hälsofrämjande organisering – aktuella forskningsrön!
Maria Wolmesjö, professor bitr., Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,
Högskolan i Borås

Pilot – Äldreboende i fokus för branschspår inom omsorg! 
Mats Karlsson, resultatenhetschef, Vård- och omsorgsboende, Omsorgskontoret
Södertälje kommun
Lotta Blomqvist, konsultchef, tf. VD,
Telge Tillväxt, Södertälje kommun

FÖRDJUPNING & PRAKTIKFALL:
Hur skapar man en arbetsplats där medarbetare i alla roller trivs och ges möjlighet att utvecklas? En arbetsplats med ett gemensamt förhållningssätt som skapar både goda resultat i verksamheterna och en god arbetsmiljö?
Cecilia Haslum, personalchef
Lidingö stad
Marianne Lönngren, har arbetat med införandet av Utvecklande
ledarskap, HR, Lidingö stad. Medförfattare till boken ”Utvecklande
medarbetarskap. När medarbetarskap och ledarskap samspelar.”

M.fl. medverkande.

Varmt välkommen till konferensdagar fyllda av kunskap, kompetens och inspiration!

6-7 FEBRUARI 2023.

Vi reserverar oss för ändringar.