VENTILATION och KLIMAT  i HÄSTSTALLAR & RIDHUS

KUNSKAPEN  DU BEHÖVER I TEORI OCH VERKLIG STALLMILJÖ!

Ventilationsanläggningar i häst- och djurstallar samt ridhus är ofta avancerade och påkostade men olämpliga för sitt ändamål. Det medför dålig djurmiljö och inte sällan onödiga fuktskador på byggnaderna. Skillnaderna mellan human- och djurventilation är fundamentala och specifik kunskap är nödvändig för ett bra resultat.

Därför erbjuder vi kursen VENTILATION och KLIMAT i HÄSTSTALLAR samt RIDHUS, den 2-3 december i Stockholm, där vi ger kunskap i form av både teori och studiebesök. På studiebesöksdagen besöker vi en modern ridanläggning med stallar och ridhus. Kursen riktar in sig på häststall och ridhus främst men berör även stallar/ladugårdar för andra djur. Under dagarna får du kunskap om djurens krav på stallmiljön och vad forskningen säger om bästa klimat för de olika djuren, djurskyddsbestämmelser, brandskyddsföreskrifter som påverkar ventilation,  dimensionering av stallventilation och tillskottsvärme, dimensionering av naturlig ventilation i stallar och mycket mera.

STUDIEBESÖK
Dessutom får du vid vårt studiebesök på en större ridanläggning ta del av hur man löst ventilationen, vilka material man valt och hur man har valt att installera den.

En kurs för er som bygger nytt, bygger om eller vill och behöver ha kunskap om hur ni undviker fukt och mögel i stall och ridhus!

Varmt välkommen!

Skärmklipp Djursholms stalltak2


UR PROGRAMMET:

  • Skillnaderna mellan human- och djurventilation.
  • Olika typer av häst- och djurstallar – ta del av anpassade ventilationslösningar!
  • Vilken temperatur passar bäst i häst-/djurstallar samt ridhus?
  • Funktionskrav med hänsyn till termisk närmiljö, fukt och gaser.
  • Djurens speciella krav på stallmiljön .
  • Djurskyddsbestämmelser du behöver känna till och krav på förprövning hos Länsstyrelsen.
  • Dimensionering av stallventilation och tillskottsvärme enligt Svensk standard.
  • Ridhus – hur undvika fukt och rötskador i ridhus!

 

Rusta er med specifik kunskap och kompetens om ventilation i djurstallar och ridhus! 

Skärmklipp Djursholms ridskola stall

KURSLEDARE:

Vår kursledare är byggnadskonsult och agronomie doktor samt en av Sveriges främsta inom djurstallsventilation. Kursledaren är en van föreläsare som med stor kunskap och ett brinnande engagemang leder kursdagarna.

Sagt om vår kursledares tidigare kurser/föreläsningar:

”Väldigt innehållsrikt och lärorikt. De praktiska exemplen och diskussionen runt dem var mycket givande.”

”Bra blandning av teori/studiebesök”

”Kul att vara på plats och se verkligheten!”