Kurs

Specialpedagogik i och utanför klassrummet

– En dag för dig som är pedagog inom skola/utbildning.

 

En del elever finner sig väl tillrätta i skolan. För andra är det svårare och utmaningarna är många: att vara koncentrerad och jobba på med skolarbetet, att bromsa sig och tänka efter innan man handlar, att samspela och samarbeta med andra. En del av dessa elever har diagnoser såsom adhd, autism eller annat, men även elever utan diagnos kan ha ett beteende som skapar problem i skolan. Kunskapen om hur vi kan förstå vad vi kan göra för att det ska fungera har ökat. Var och en som arbetar i skolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens. Det handlar om att förstå vad som händer kring eleverna, att ordna situationer för att minska risken för misslyckanden och att kunna stötta i stunden. Målet är att öka lärande och välmående.

Målsättningen är att du efter dagen har ökade kunskaper om elever med problemskapande beteenden, att du har konkreta strategier som kan användas direkt och att du fått idéer för hur du och dina kollegor på ett systematiskt sätt ska kunna förändra och förbättra för enskilda elever och grupper.

Ur programmet:

 • Hur du kan förstå varför ett problemskapande beteende uppstår?
 • Neuropsykiatriska diagnoser – vad hjälper elever med dessa svårigheter?
 • Lågaffektivt bemötande i praktiken.
 • Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden.
 • En praktisk specialpedagogisk modell som underlättar arbetet för att åstadkomma förbättringar i vardagen.
 • Strategier som hjälper i klassrummet, på fritids och på rasterna.

 

Vår kursledare är en mycket uppskattad föreläsare!

_HFB5822
KURSLEDARE: David Edfelt, leg. Psykolog, utbildare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

”Var och en i skolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens. ”

EN DAG AV SPECIALPEDAGOGIK, KUNSKAP, KOMPETENS
Under dagen berörs svårigheter såsom:

 • Problemskapande beteende
 • Ilska och utagerande beteende
 • Lågaffektivt bemötande
 • Adhd/add
 • Autismspektrumsvårigheter
 • Tourettes syndrom
 • Trotssyndrom och Uppförandestörning
 • Dyslexi och språkstörning

 

En kurs för alla pedagoger som önskar mer kompetens inom specialpedagogik.  

Välkommen till en givande och intensiv dag!