Kurs

Psykiatrins grunder

– kunskap, råd och verktyg för dig som möter personer med psykisk ohälsa i arbetet.

Under två dagar får du av våra kunniga föreläsare, specialister och allmänpsykiatriker en grundkurs i psykiatri med ett fullspäckat innehåll.  Syftet med kursen är att öka din kunskap kring olika psykiska sjukdomar och funktionshinder samt att rusta dig med information, råd och verktyg för att du bättre ska förstå en persons utmaning med att vara drabbad av en specifik psykisk sjukdom eller funktionshinder. Du ska bättre kunna skapa rätt förutsättningar för kommunikation samt lära dig hur du hjälper eller lotsar en person vidare till professionell hjälp och behandling.

Ta del av aktuell kunskap om ungas, äldres och nyanländas vanligaste psykiska sjukdomar, symtom och vikten av behandling.

Välkommen till en intensiv och innehållsrik psykiatrikurs för dig som saknar psykiatriutbildning – utbildningsdagar som du har nytta av i ditt arbete.

Ur programmet

  • Diagnoser, sjukdomar, funktionshinder, psykiatribegrepp, psykiatriorganisation – information och kunskap för att förstå, kunna hjälpa eller lotsa vidare till professionell hjälp.
  • Hur du genom samtal hjälper en person med självmordstankar.
  • Ungas psykiska ohälsa 2016.
  • Nyanländas psykiska ohälsa – trauma och PTSD som kräver stöd och behandling.
  • Äldre människors psykiska ohälsa – varför drabbas så många av psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa.
  • Depression, suicid, schizofreni, psykossjukdomar, dubbeldiagnoser, ångestsjukdomar, ADHD och ADD, Asperbergers, Tourettes syndrom, Autismspektrumsyndrom, OCD, Bipolär sjukdom, Borderline m.fl. tas upp under dagarna.
  • Vad kännetecknar depression, utmattningsdepression och vanlig ledsenhet?
  • Suicidrisk – att identifiera verklig risk och hur kan du hjälpa till att förebygga?