Konferens

Nyanlända barn och ungdomars hälsa och behov i skolan

– utbildningsdagar för skolsköterskor och elevhälsan.

Trycket ökar på elevhälsan i takt med att fler asylsökande och ensamkommande barn och unga börjar skolan. Som skolsköterska eller representant inom elevhälsan har du ansvaret för det medicinska stödet till nyanlända elever och du har en betydande roll i arbetet att skapa goda förutsättningar för att barn och ungdomar ska må bra och känna  sig trygga. Ett uppdrag som stundom kan upplevas vara ganska svårt.

Därför har vi samlat expertisen till konferensen Nyanlända barn och ungdomars hälsa och behov, expertis som tar upp frågor såsom vanligt förekommande sjukdomar bland de aktuella eleverna, vaccinationer som vanligtvis har gjorts i deras hemländer, information om PTSD och trauma hos de nyanlända och vad du som skolsköterska behöver vara uppmärksam på samt vilka lagar och regler som styr rätten till sjukvård för flyktingar och asylsökande.

På konferensen belyser vi även områdena religion, kultur och det politiska läget i framför allt Syrien, Afghanistan och Irak. Viktig kunskap som hjälper dig i hälsoarbetet. 

Välkommen till en utbildningskonferens fylld av kunskap för både grundskola och gymnasium!

Ur programmet

  • IS:s våld – Vad har barn och ungdomar egentligen blivit utsatta för?
  • Hur mår de nyanlända barnen och ungdomarna fysiskt och psykiskt?
  • Uppgivenhetssymtom och trauma – skolans betydelse att upptäcka och sätta in tidiga insatser
  • PTSD – hur upptäcka PTSD som är fördröjd hos barn och ungdomar?
  • Nyanländas rätt till vård – Sjukvårdslagar, riktlinjer, organisation, ansvar och elevhälsans breddade roll.
  • Vaccinationer och vanligt förekommande smittsamma sjukdomar i områdena Syrien, Afghanistan och Irak.
  • Att etablera rutiner för nyanlända i skolhälsovården – inte bara släcka bränder.
  • Transkulturell vård 2016

Programmet är under utveckling.