Kursdag

Specialpedagogik i förskolan

En kursdag för dig som är pedagog i förskolan

BOKA IDAG! BOKA TIDIGT PRIS!

En del barn finner sig väl tillrätta i förskolan. För andra är det svårare och utmaningarna är många: att leka och att kunna vänta på sin tur, att lyssna till en instruktion och att sitta kvar vid maten även om man ätit upp eller att bromsa sig vid frustration utan att slå till någon eller springa iväg, kräver att man kan styra sig själv. Utvecklingen av förmågor och färdigheter går i olika takt men vad gör vi när utmaningarna återkommer och problemskapande beteenden fyller många av dagens stunder?

Kunskapen om hur vi kan förstå vad vi kan göra för att det ska fungera har ökat. Var och en som arbetar i förskolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens. Det handlar om att förstå vad som händer kring barnen, att ordna situationer för att minska risken för misslyckanden och att kunna stötta i stunden. Målet är att öka lärande och välmående.

Målsättningen är att du efter dagen har ökade kunskaper om barn som möter utmaningar i vardagen och som ofta svarar på situationer med problemskapande beteenden, att du har konkreta strategier som kan användas direkt och att du fått idéer för hur du och dina kollegor på ett systematiskt sätt ska kunna förändra och förbättra för enskilda barn, hela barngruppen och även för er själva som personal.

 

Ur programmet:

  • Vad gör vi när utmaningarna återkommer och problemskapande beteenden fyller många av dagens stunder?
  • Barn med diagnoser – vad ser vi i förskolan?
  • Kritiska situationer, vilka är de vanligaste och vad kan vi göra för att skapa välfungerande stunder?
  • Bemötande som grund – vad är viktigt att du tänker på?
  • Vilka hjälpmedel underlättar, skapar förståelse och minskar konflikter?
  • Systematiskt arbete för att förbättra och vända trenden.
  • Strategier och en praktisk modell som underlättar arbetet för att åstadkomma förbättringar i vardagen

Sagt av tidigare deltagare.

”Vilken fantastisk dag – ett innehåll som är direkt kopplat till min vardag ”

”Så bra föreläsning!”

”Tiden bara rann iväg”

”Tydligt kopplat till vår vardag och verklighet”

”Mycket kunskap. Verklighetsnära”

KURSLEDARE

_HFB5822

DAVID EDFELT

Leg.psykolog, utbildare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

David Edfelt, leg psykolog, arbetar med handledning och utbildning och har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende. Han har tillsammans med en kollega initierat Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för 15 utredningsteam inom Karolinska universitetssjukhuset. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är författare till Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden. ( 2015 Gothia Fortbildning).

Författare till boken Utmaningar i förskolan m.fl.

             

”Var och en i förskolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens”

 

Datumen i programfoldern i pdf :en stämmer ej – är under uppdatering.