Konferens

Byggnadsställningsdagen 2016

– Hela branschens mötesplats för chefer och beslutsfattare!

Nyhet! Hela branschens chefer och beslutsfattare bjuds in till en konferensdag fyllda av aktuella frågor, diskussioner och debatter. Experter, branschaktörer, leverantörer är på plats! Vi som arrangerar konferensen, ProEducation, är en opartisk utbildningsaktör specialiserad på branschkonferenser och utbildningsdagar. Vårt mål är att samla kompetens och bidra med kunskap så att du, din verksamhet och din bransch utvecklas.

Under dagen tas en mängd frågor upp såsom ex. kvalitetssäkring av personal/utländsk personal, systematiskt arbetsmiljöarbete, framtidens väderskydd, personligt fallskydd, CRM – kommunikationsverktyget. Och våra paneldiskussioner tar upp Auktorisation och utbildning – hur ska vi utveckla branschen? Våra stora beställares krav och önskemål på framtidens ställningsleverantör. Detta och mycket mer diskuteras under dagarna. Missa inte heller den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen om Entreprenadjuridik – nyheter och aktuella rättsfall.

Välkommen till en intensiv dag fylld av kunskap, benchmarking och inspiration!

Ur programmet

  • Ställningsbranschens utveckling och trender.
  • Vad vill beställarna ha av sin ställningsleverantör i framtiden?
  • Utländsk arbetskraft – kvalitetssäkring av personal.
  • Hur ser utvecklingen ut internationellt – europeiska standarder, besiktningslistor osv.?
  • CRM – kommunikationsverktyg för ökad säkerhet. Inspiration från NASA:s rymdprogram, flyget och akutsjukvården.
  • Auktorisation & Utbildning – hur kan vi utveckla branschen vidare?
  • Fallskydd – ett jämförande test presenteras.
  • Framtidens krav på väderskydd.
  • Tillämpning av Ställningsföreskrifterna – Arbetsmiljöverket informerar och svarar på dina frågor.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete för friska och välmående medarbetare – detta är chefens och arbetsgivarens ansvar.

Program kommer inom kort.