Tydliggörande pedagogik i förskolan

EN KURSDAG FÖR DIG SOM ÄR PEDAGOG I FÖRSKOLAN.

 • Att skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden.
 • Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att barn misslyckas i olika situationer?
 • Varför ser vi att tydliggörande pedagogik underlättar vardagen och minskar problem?
 • Hur skapar du en tydlig vardag som ökar lärande och minskar problemskapande beteenden?
 • Hur använder du nyckelfrågorna: varför, vad, var, med vem, när, hur och sedan, i praktiken?
 • Minska stressen genom att intryckssanera tillsammans med barnen.
 • Konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.
 • Hur kan du göra de vanligaste kritiska situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla?

Skapa en tillgänglig utbildning med mindre stress och problemskapande beteenden

Alla barn behöver känna sig trygga för att kunna upptäcka och lära. Att inte förstå vad som ska hända, hur det ska gå till eller varför det ska ske kan skapa en osäkerhet som står i vägen för lärande. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra det som händer runt barnen i vardagen på förskolan begripligt, hanterbart och meningsfullt. Att tillvaron känns fattbar och möjlig att klara av är avgörande för att de ska förstå sig själva i relation till omgivningen och förstå hur världen fungerar. 

För de barn som möter stora utmaningar i vardagen är tydliggörande pedagogik avgörande. Samtidigt är det bra för alla barn. 

Hur kan du använda visuella och tydliggörande strategier, minska intryck som skapar stress och förebygga att barn misslyckas i olika situationer?

Kursdagen leds av den mycket uppskattade föreläsaren David Edfelt som varvar teori med praktik. Tanken är att du efter denna dag har ökade kunskaper och konkreta strategier som kan användas direkt i vardagen om hur du kan skapa en lärande miljö, tillgänglig för alla barn, utifrån tydliggörande pedagogik. En dag om lärande och välmående för alla barn där du bidrar till att fler barn lyckas i vardagen.

 

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK, KUNSKAP, KOMPETENS:

 • Visuella och tydliggörande strategier i praktiken.
 • Konkreta metoder, verktyg och råd.
 • Att erbjuda en tillgänglig utbildning för alla barn, med mindre stress.
 • En praktisk kursdag som bygger på forskning – forskning, teori, praktik.

 

Sagt av tidigare deltagare om Davids kursdagar hos PROEDUCATION.

”Vilken fantastisk dag – ett innehåll som är direkt kopplat till min vardag ”

”Så bra föreläsning!”

”Tiden bara rann iväg”

”Tydligt kopplat till vår vardag och verklighet”

”Mycket kunskap. Verklighetsnära”

KURSLEDARE

_HFB5822

DAVID EDFELT

Leg.psykolog, utbildare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

David Edfelt, leg psykolog, arbetar med handledning och utbildning och har stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende. Han har tillsammans med en kollega initierat Tipsbanken, med hundratals tips för pedagoger i skolan. David har tidigare arbetat som förskole- och skolpsykolog, i barnpsykiatri och som samordnare för 15 utredningsteam inom Karolinska universitetssjukhuset. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är författare till Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden. ( 2015 Gothia Fortbildning).

David är även kursledare för de mycket uppskattade kursdagarna Specialpedagogik i förskolan, Lågaffektivt bemötande i förskolan hos Proeducation.

Författare till böckerna Utmaningar i förskolan och Tydliggörande pedagogik i förskolan (Nyhet 2019).

 Skärmklipp Bok spec i försk    

”Var och en i förskolan behöver ha en del specialpedagogisk kompetens”