Lågaffektivt bemötande i skolan

Att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott.

 

  • Så hanterar du utbrott och utagerande beteenden – steg för steg.
  • Varför blir vissa elever så arga?
  • Vad innebär lågaffektivt bemötande – etik, psykologi, pedagogik?
  • Lågaffektivt bemötande – förebygga, hantera, förändra.
  • Vad säger lagen om tvångsanvändning?
  • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn.
  • Ditt bemötande och ett lyckat coachande förhållningssätt.
  • Anpassning, träning och hjälpmedel – när gör/använder du vad?

 

EN KURSDAG FÖR DIG SOM ÄR PEDAGOG I SKOLAN.

För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar och misslyckanden. Det kan handla om att organisera och planera skolarbetet, att ha kolla på tider och saker. Många kämpar med att behålla lust och fokus men tappar den gång på gång. För en del är de största utmaningarna på det sociala planet med återkommande problem i relationen till kamrater eller andra.

Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men det kan också upplevas omöjligt att förstå grunden till det som händer. Det finns tillfällen då ilska och frustration stiger till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Andra hanterar svåra situationer genom att rikta den mot sig själv. Hur bör du göra för att hantera svåra situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

Lågaffektivt bemötande är ett framgångsrikt sätt att hantera konflikter och problemskapande beteenden. Men det är också en hållning och förståelse för hur stress uppkommer och utvecklas och hur omgivningen behöver förstå vissa viktiga premisser för att människor ska må bra, lär sig och utvecklas.

 Välkommen till en innehållsrik kursdag med mycket kunskap och många handfasta tips och råd!

KURSLEDARE:

David Edfelt 2018

David Edfelt, leg psykolog, utbildare, handledare & författare. 
Tidigare arbetade David Edfelt som samordnare för 15 utredningsteam för barn och ungdomar på Karolinska universitetssjukhuset samt som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
David är författare till Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan. Medförfattare till flera publikationer, bland annat: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande tillsammans med Bo Hejlskov Elvén och antologin Lågaffektivt bemötande.

David är mycket uppskattad som föreläsare och kursledare och håller även våra populära kursdagar i Specialpedagogik i och utanför klassrummet.

BOKBILD Beteendeproblem i förskolan  Skärmklipp Bok spec i försk