Lågaffektivt bemötande i förskolan

Att hantera och förebygga utagerande beteende och utbrott.

 

  • Så hanterar du utbrott och utagerande beteenden – steg för steg.
  • Varför blir vissa barn så arga?
  • Vad innebär lågaffektivt bemötande – etik, psykologi, pedagogik?
  • Lågaffektivt bemötande – förebygga, hantera, förändra.
  • Vad säger lagen om tvångsanvändning?
  • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn.
  • Ditt bemötande och ett lyckat coachande förhållningssätt.
  • Anpassning, träning och hjälpmedel – när gör/använder du vad?

 

EN KURSDAG FÖR DIG SOM ÄR PEDAGOG I FÖRSKOLAN.

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen.

Konflikter och frustration kan uppstå i såväl rutinsituationer som samvaro och lek. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. För vissa barn stiger ilskan till en nivå där barnet förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser barn som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Andra hanterar svåra situationer genom att rikta den mot sig själv. Hur bör du som pedagog göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

Lågaffektivt bemötande är ett framgångsrikt sätt att hantera konflikter och problemskapande beteenden. Men det är också en hållning och förståelse för hur stress uppkommer och utvecklas och hur omgivningen behöver förstå vissa viktiga premisser för att människor ska må bra, lär sig och utvecklas.

Välkommen till en innehållsrik kursdag med mycket kunskap och många handfasta tips och råd!

KURSLEDARE:

David Edfelt 2018

David Edfelt, leg psykolog, utbildare, handledare & författare.
Tidigare arbetade David Edfelt som samordnare för 15 utredningsteam för barn och ungdomar på Karolinska universitetssjukhuset samt som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han undervisar även på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
David är författare till Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan. Medförfattare till flera publikationer, bland annat: Beteendeproblem i förskolan. Om lågaffektivt bemötande tillsammans med Bo Hejlskov Elvén och antologin Lågaffektivt bemötande.

David är mycket uppskattad som föreläsare och kursledare och håller även våra populära kursdagar i Specialpedagogik för förskolan.

BOKBILD Beteendeproblem i förskolan      Skärmklipp Bok spec i försk

OBS! PDF:en av programmet är under uppdatering.  Angivna datum/klockslag i pdf:en är gamla och är under uppdatering.