ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2020

HR MED FOKUS PÅ ÄLDREOMSORGENS UTMANINGAR.

UTBILDNINGSKONFERENS (NYTT DATUM KOMMER INOM KORT).

  • Tjänstedesign i äldreomsorgen – våra medarbetare uppskattar att skapa värde för den äldre! 
  • Test av VR och e-utbildning – hur fungerar dessa läromodeller för våra grupper?
  • Attraktiv hemtjänst och hälsofrämjande organisering – aktuella forskningsrön!
  • Vårt tillitsbaserade och medskapande ledarskap i äldreomsorgen – samarbete, lärande, effektivitet och hälsa.
  • FORSKNING: Betydelsen av hudfärg och språkkunskaper – hur hanteras rasism i organisationen?
  • Så satsar vi på ”välfungerande arbetsgrupper” – för ökad trivsel och effektivitet!
  • Breddad rekrytering genom attraktiva och inkluderande arbetsplatser i Falun!
  • Kraven på förbättrad arbetsmiljö i äldreomsorgen – vad säger Arbetsmiljöverket?
  • FORSKNING: Kompetens i äldreomsorgen – när personalen är nyckeln till en god äldreomsorg!

 

Medarbetarna är nyckeln till en riktigt bra äldreomsorg! Därför erbjuder vi utbildningskonferensen ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2020 som fokuserar på personalfrågor utifrån äldreomsorgens utmaningar. En mötesplats för både HR, chefer och beslutsfattare i äldreomsorgen.

Kommunernas äldreomsorg har många utmaningar! Yrket uppfattas ofta som stressigt, oattraktivt och med låg status. Detta försvårar arbetet med att rekrytera, behålla personal och i slutänden att ge en riktigt bra äldreomsorg. Att vända detta är många gånger komplext men alltmer prioriterat för HR och chefer.

Vi samlar kompetensen! Kommuner delar med sig av sina erfarenheter kring satsningar på att utveckla attraktiva arbetsplatser, tjänstedesign som motiverar medarbetare, ökad delaktighet genom innovation, kompetensförsörjning genom breddad rekrytering, sänka höga sjukskrivningstal, höja statusen på undersköterskeyrket, hur man jobbar för att behålla medarbetare genom kompetensutveckling, förbättrad arbetsmiljö, tillitsbaserat och medskapande ledarskap, ”välfungerande arbetsgrupper” och mycket mera!

Forskare ger dig aktuella forskningsrön, såsom ökad kunskap och förståelse kring hur du utformar en attraktiv hemtjänst och organiserar en hälsofrämjande hemtjänst, ger dig kunskap kring betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i svensk äldreomsorg ur ett jämförande perspektiv. Samt betydelsen av kompetens för en god äldreomsorg; för omvårdnadsarbetet, omvårdnadsrelationen och omsorgsbehoven.

En konferens med fokus på medarbetaren! Hur du skapar arbetsplatser som är attraktiva, utvecklande och motiverande och där personalen gör sitt bästa för att möta den äldres behov.

Varmt välkommen till inspirerande, kompetensutvecklande och lärorika dagar!

 

ÄLDREOMSORGENS HR-DAGAR 2020 – En mötesplats för HR (Human Resources) och beslutsfattare inom äldreomsorg. Kom gärna HR respektive äldreomsorg tillsammans – mycket uppskattat!

KONFERENSPROGRAM  

OBS! Nya datum p.g.a. Coronavirussituationen. Aktuella datum:

Konferensprogram: kl. 12.45 -17.45
Konferensprogram: kl. 8.30-16.15

KUNSKAP, INSPIRATION, ERFARENHETER – 6 PRAKTIKFALL!

Missa inte all värdefull forskning! FORSKNING HR & ÄLDREOMSORG
STOCKHOLMS UNIVERSITET, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA & HÖGSKOLAN I BORÅS. 

UR PROGRAMMET:

Äldreomsorgen idag utifrån ett HR-perspektiv – Helsingborg stads utmaningar och framtid!
Martina Elofsson,  HR-chef, Vård- och omsorgsförvaltningen,
Helsingborgs stad

Vårt tillitsbaserade och medskapande ledarskap i äldreomsorgen – för en positiv kultur för samarbete, lärande, effektivitet och hälsa.
Rüddi Porsgaard, projektledare Den Visa Organisationen, enhetschef äldreomsorgen,
SDF Norra Hisingen, Göteborgs stad

FORSKNING: Attraktiv hemtjänst och hälsofrämjande organisering – aktuella forskningsrön!
Maria Wolmesjö, professor bitr., Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,
Högskolan i Borås

Tjänstedesign i äldreomsorgen – våra medarbetare uppskattar att skapa värde för den äldre! 
Elmira Köhlström, HR-Konsult & Projektledare för Innovationskompetens, Vård- och omsorgsförvaltningen, Västerås stad &
Marie Sandström, enhetschef på Resmilans servicehus,
Västerås stad

Breddad rekrytering genom attraktiva och inkluderande arbetsplatser i Falun!
Helena Bergman, projektledare och verksamhetsutvecklare HR & Annica Hedin, mentorstöd, Omvårdnadsförvaltningen,
Falu kommun

FORSKNING: Kompetens i äldreomsorgen – när personalen är nyckeln till en god äldreomsorg!
Magdalena Elmersjö, Fil. dr i socialt arbete, lektor i socialt arbete, socionom,
Södertörns högskola

Kraven på förbättrad arbetsmiljö i äldreomsorgen – vad säger Arbetsmiljöverket?
Britt-Marie Henriksson, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket & Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör,
Arbetsmiljöverket

FORSKNING: Betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i äldreboenden i Sverige & Kanada, Ontario
Palle Storm, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet

Så satsar vi på ”välfungerande arbetsgrupper” – för ökad trivsel och effektivitet!
Britta Engquist, HR specialist, enheten för chefs- och ledarutveckling, HR-staben, 
David Wiberg, HR partner, Äldreförvaltningen, HR-staben,
Malin Abrahamsson, HR specialist arbetsmiljö, HR staben,
Uppsala kommun

M.fl. medverkande.

Varmt välkommen till konferensdagar fyllda av kunskap, kompetens och inspiration!

 

Datum kommer inom kort. Vi reserverar oss för ändringar p.g.a. Coronasituationen.